ΓΥΑΛΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ

Το τρίψιμο - γυάλισμα δαπέδων γίνεται σε δάπεδα κάνοντας την επιφάνεια πιo ανθεκτική στη καθημερινή χρήση.