ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ)

Είμαστε σε θέση να δώσουμε λύση στο πρόβλημα του καθημερινού καθαρισμού. Απολαμβάνετε την καθαριότητα και δεν ασχολείστε με υλικά καθαρισμού, προσωπικό κ.τ.λ.

Αναλαμβάνονται Καθαρισμοί Κτηρίων / Συντηρήσεις Κτηρίων

  • Γραφεία
  • Εργοστάσια
  • Ιατρικά Κέντρα
  • Γυμναστήρια
  • Παιδικούς Σταθμούς
  • Εμπορικά Κέντρα
  • Συνεδριακές Αίθουσες

Κάθε χώρος έχει την ιδιαιτερότητα του. Έχουμε την κατάλληλη πρόταση σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Παράλληλα υπάρχει επόπτης εργασίας ο οποίος επιβλέπει το προσωπικό καθώς και τις εργασίες καθαρισμού.

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης ζημιάς που θα προκληθεί από το προσωπικό της εταιρίας μας, η εταιρεία μας υποχρεούνται την αποκατάσταση της ζημιάς αυτής.

Η εταιρία μας φέρει πλήρη ευθύνη αστικά και ποινικά απέναντι στο προσωπικό που θα απασχολήσει και είναι υπόχρεη για τις πληρωμές και τις ασφαλιστικές εισφορές αυτών.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για Άμεση Ανταπόκριση